Aliplast behaalt het ISO 50001 certificaat

ISO 50001 is een internationale norm voor organisaties die hun energieprestaties willen verbeteren. De wereldwijde energieproductie is namelijk verantwoordelijk voor 60% van de broeikasgasemissie. De ISO 50001 norm heeft als doel om de opwarming van de aarde door deze broeikasgasemissie tegen te gaan. Bedrijven kunnen door zich te certificeren voor deze norm, zich onderscheiden van andere bedrijven door het invoeren van een energiemanagement systeem, energie en kosten besparen en bijdragen aan broeikasgasreductie. Het certificaat werd uitgereikt door BCCA op 10-06-2021 na enkele audits die aantoonden dat Aliplast forse inspanningen doet om zijn energieprestaties te beheersen en continu te verbeteren. Het certificaat is 3 jaar geldig: jaarlijks vindt een audit plaats om te beoordelen of men nog steeds voldoet aan de eisen van de ISO 50001 norm en of het certificaat behouden mag worden.